Domů Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Keramikaneolit.cz

OBJEDNÁVKA

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Keramikaneolit.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávky zboží lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, e-mailem a osobně na prodejně. Objednat lze zboží, které nabízíme v e-shopu nebo na základě individuální, Vámi specifikované objednávky. Vzhledem k povaze zboží - květin, musí být objednávka provedena s dostatečným předstihem, abychom mohli dostatečně vyhovět Vašim požadavkům.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

DORUČENÍ V BRNĚ

 • Veškeré Vámi objednané zboží jsme schopni doručit na Vámi určenou adresu. Pokud se nejedná o příliš specifický požadavek, jsme schopni objednávku doručit v den objednání, jinak zpravidla následující pracovní den. Ideální je objednávku zaslat minimálně 4 hodiny před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s dostatečnou časovou rezervou. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Doručování objednávek je realizováno od pondělí do soboty. Při požadavku na doručení objednávky v neděli je nutné zaslat objednávku minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Cena za doručení v Brně je stanovena na 99,- Kč za objednávku, v případě objednávky přesahující částku 1500,- Kč je doručení zdarma.

DORUČENÍ MIMO BRNO

 • V případě požadavku o doručení objednávky mimo Brno, je nutné objednávku zaslat minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Objednávky mimo Brno jsou realizovány od pondělí do soboty. Připadne li objednávka  na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den. Při požadavku na doručení objednávky v neděli je nutné zaslat objednávku minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Cena za doručení mimo  Brno je stanovena na 250,- Kč za objednávku, v případě objednávky přesahující částku 2000,- Kč je doručení zdarma. V některých případech je cena doručení individuání, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem.

DORUČENÍ NA SLOVENSKO

 • V případě požadavku o doručení objednávky na Slovensko, je nutné objednávku zaslat minimálně 2 dny před požadovaným doručením. Cena kytic se v případě doručení na Slovensko může lišit, maximální navýšení může být do 10% z ceny kytice. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Objednávky na Slovensku jsou realizovány od pondělí do soboty. Připadne li objednávka  na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den. Doručování objednávek je realizováno od pondělí do soboty. Cena za doručení na Slocensku je stanovena na 290,- Kč za objednávku, v případě objednávky přesahující částku 2000,- Kč je doručení zdarma. V některých případech je cena doručení individuání, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem.

REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  právním řádem platným v ČR.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad (fakturu).
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Keramikaneolit.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje  na internetový obchod Keramikaneolit.cz.

Keramikaneolit.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění nákupu v internetovém obchodě.

JAKÁ OSOBNÍ DATA SHROMAŽĎUJEME?

Shromaždují se pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě a jedná se o následující:

 • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon

PROHLÁŠENÍ:

Keramikaneolit.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem bez souhlasu vlastníků těchto dat. 

Keramikaneolit.cz se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.